Informujemy iż z dniem 8 października 2020 portal wyłącza następujące funkcjonalności: wystawianie nowych wniosków, przedłużania aukcji.

Informujemy iż z dniem 2 listopada 2020 roku zlikwidowane zostaną wszystkie subkonta na portalu**. W związku z tym prosimy o wypłaty z subkont do dnia 30 października. Od dnia 2 Listopada spłaty pożyczek będą możliwe tylko bezpośrednio na rachunek prywatny pożyczkobiorcy. Pozostawiamy możliwość prywatnych wiadomości w celu ustalenia szczegół dotyczących spłat.
rozwiń więcej opcji
Zmiany w działaniu portalu
Informujemy iż z dniem 8 października 2020 portal wyłącza następujące funkcjonalności: wystawianie nowych wniosków, przedłużania aukcji. Informujemy iż z dniem 2 listopada 2020 roku zlikwidowane zostaną wszystkie subkonta na portalu. W związku z tym prosimy o wypłaty z subkont do dnia 30 października. Od dnia 2 Listopada spłaty pożyczek będą możliwe tylko bezpośrednio na rachunek prywatny pożyczkobiorcy. Pozostawiamy możliwość prywatnych wiadomości w celu ustalenia szczegółów dotyczących spłat.
Zmiana oprocentowania pożyczek
W związku z obniżeniem stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, maksymalne oprocentowanie pożyczki w serwisie Sekrata.pl od dnia 05.03.2015 zmaleje do 10%.
Zmiana oprocentowania pożyczek
W związku z obniżeniem stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, maksymalne oprocentowanie pożyczki w serwisie Sekrata.pl od dnia 09.10.2014 zmaleje do 12%.

Regulamin serwisu Sekrata.pl

Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad i warunków korzystania z serwisu internetowych pożyczek społecznościowych Sekrata.pl. Rejestracja w serwisie oznacza jego akceptację.

Postanowienia ogólne
Właścicielem serwisu Sekrata.pl jest Sekrata Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rudnickiego 3A/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364664, NIP: 7712850253, REGON: 100952878. Kapitał Zakładowy w całości wpłacony - 5.000 PLN.

Użytkownicy serwisu Sekrata.pl
- użytkownikami serwisu Sekrata.pl mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych - osoby pełnoletnie,

- użytkownikami serwisu Sekrata.pl mogą zostać osoby fizyczne prowadzące lub nie prowadzące działalności gospodarczej,

- osoby prawne.

Ochrona danych osobowych
Serwis Sekrata.pl dba o bezpieczeństwo danych przesyłanych przez naszych użytkowników w sposób szczególny i za pomocą najnowszych rozwiązań technologicznych. Państwa dane szyfrowane są 128 bitowym kluczem (najwyższa metoda szyfrowania dostępna na rynku komercyjnym). Serwis Sekrata.pl wykorzystuje dane podane przez użytkowników tylko i wyłącznie w obrębie serwisu. Właściciel serwisu może udostępnić dane osobowe użytkownika firmie windykacyjnej w przypadku braku spłaty zaciągniętej pożyczki. Właściciel serwisu Sekrata.pl udostępnia użytkownikom możliwość wglądu oraz edycji podanych danych personalnych.

Marketing i reklama
Użytkownik rejestrując się na portalu Sekrata.pl wyraża zgodę na otrzymywanie treści reklamowych za pomocą biuletynu serwisu Sekrata.pl.

Oświadczenie woli
Założenie aukcji przez użytkownika serwisu oraz jej finalizacja przez inwestora równoznaczna jest z zawarciem umowy pożyczki na portalu Sekrata.pl. Użytkownicy zobowiązani się do przestrzegania warunków zawartych w umowie pożyczki generowanej przez serwis Sekrata.pl. Użytkownik inwestujący środki w ramach pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy oświadcza, że jest świadomy zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim

Serwis Sekrata.pl swoim użytkownikom oferuje między innymi:
- rejestrację własnego konta w serwisie,

- możliwość wyboru unikalnej nazwy użytkownika oraz hasła do swojego konta,

- możliwość uzupełnienia danych personalnych,

- możliwość weryfikacji swojej osoby za pomocą numeru konta bankowego, dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania, weryfikacji pracodawcy,

- możliwość zakładania nowych aukcji (wniosków o pożyczkę),

- możliwość inwestowania wolnych środków,

- generowanie umów pożyczek ,

- udział w programie partnerskim,

- wewnętrzną pocztę internetową,

Weryfikacja użytkownika
Weryfikacje różnią się w znaczący sposób w zależności od tego czy użytkownik zdecyduję się być pożyczkodawcą czy pożyczkobiorcą.

         Pożyczkodawca
         - wymagana jest weryfikacja numeru konta bankowego

         - weryfikacje opcjonalne: miejsce pracy, skan rachunku np. za gaz, zaświadczenie o zatrudnieniu

         Pożyczkobiorca
         - wymagana jest weryfikacja numeru konta bankowego, dowodu osobistego oraz numeru telefonu, drugi dokument ze zdjęciem.

         - weryfikacje opcjonalne: miejsce pracy, skan rachunku np. za gaz, zaświadczenie o zatrudnieniu

Weryfikacje opcjonalne nie są wymagane przez serwis Sekrata.pl jednak znacząco wpływają na wiarygodność użytkownika. Weryfikacje moją swoje okresy wygasania. Oznacza to, że co dany okres użytkownik musi powtórzyć weryfikację.

Weryfikacja numeru konta- przelew na subkonto w serwisie Sekrata.pl musi odbyć się z tego samego konta bankowego, które zostało podane w danych osobowych. Jeżeli numer konta się zgadza, weryfikacja jest pozytywna.
Okres wygasania: 12 miesięcy

Numer telefonu- numer telefonu podany w danych osobowych musi być numerem do którego mamy dostęp, ponieważ na ten numer wysłany zostanie specjalny kod SMS. Po wpisaniu kodu w odpowiedni formularz i jego zatwierdzeniu przez nasz system weryfikacja otrzymuje miano pozytywnej.
Okres wygasania: 1 miesiąc

Dowód tożsamości- wysłane do nas dokumenty (skan pierwszej i drugiej strony) zostają porównane z wpisanymi danymi w profilu. Jeżeli dane się zgadzają weryfikacja jest pozytywna. Jeżeli jednak dane się nie zgadzają konto jest blokowane a sprawa skierowana i wyjaśniana przez dział bezpieczeństwa.
Okres wygasania: 6 miesięcy

Miejsce pracy- podane przez Ciebie dane pracodawcy zostaną zweryfikowane przez naszych pracowników w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia prośby o weryfikację. UprzedĹş swojego pracodawcę o telefonie od naszej firmy celem szybszej weryfikacji. Jeżeli pracodawca potwierdzi Twoje zatrudnienie, weryfikacja jest pozytywna.
Okres wygasania: 6 miesięcy

Adres zamieszkania- na podany przez Ciebie adres zamieszkania wyślemy list z unikalnym kodem do wpisania w odpowiednim miejscu na stronie internetowej. Jeżeli kod będzie się zgadzał, Twój adres zostanie zweryfikowany pozytywnie.
Okres wygasania: 3 miesiące

Drugi dokument tożsamości - jest to weryfikacja obowiązkowa dla pożyczkobiorcy. Akceptujemy każdy dokument ze zdjęciem i danymi osobowymi. Może być to paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa itp.
Okres wygasania: 6 miesięcy

Zaświadczenie o zatrudnieniu - jest to weryfikacja opcjonalna, dodatkowo zwiększająca wiarygodność. Powinien być to dokument wystawiony przez Twojego pracodawcę potwierdzający zatrudnienie oraz zarobki. Dokument powinien być wystawiony w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Okres wygasania: 3 miesiące

Skan rachunku - jest to weryfikacja opcjonalna. Powinien być to rachunek np. za prąd, gaz lub telefon wystawiony na Twoje dane osobowe, które zostały uprzednio zweryfikowane przez serwis.
Okres wygasania: 3 miesiące

Rating oraz limity pożyczek i inwestycji
Każdy użytkownik po rejestracji w serwisie Sekrata.pl otrzymuje rating 0. Po dokonaniu obowiązkowych weryfikacji rating zmienia się na 1 i użytkownik uzyskuje możliwość założenia aukcji lub zainwestowania na aukcjach istniejących.

 - minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 1500 zł.

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 3500 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 1500 zł 

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 7500 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 3500

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 12500 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 7500 zł 

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 50000 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 12500

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 100000 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 50000 zł.

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 200000 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 100000 zł.

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 300000 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 200000 zł.

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 400000 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 300000 zł.

- minimalna pożyczka 100 zł, maksymalna 500000 zł. Dostępna po spłacie lub inwestycji 400000 zł (Sekrata.pl może przydzielać wyższe limity mogą być rozważane po spłacie miliona złotych lub inwestycji).

Każda pożyczka rozkładana jest na raty. Maksymalny okres spłaty pożyczek do 12500 zł to 36 miesięcy. Dla pożyczek większych od 12500 zł jest to okres 48 miesięcy.

W serwisie Sekrata.pl istnieje limit inwestycji i wynosi on 5000 zł / 1 aukcja. Nie ma limitów odnośnie ilości aukcji, w które inwestuję użytkownik.

Opłaty i prowizje
Szczególy dt. opłat i prowizji dostępne są w tabeli opłat i prowizji i są uzupełniem niniejszego regulaminu.

Subkonto na portalu Sekrata.pl
Subkonto to rodzaj internetowego portfela. Za pomocą subkonta użytkownik może dokonać weryfikacji, promować aukcje, spłacić zobowiązania, inwestować na aukcjach, pokrywać koszty monitów itp. Na swoje subkonto użytkownik otrzymuje sfinalizowane pożyczki. Wszystkie operacje finansowe na portalu wykonywane są za pomocą subkonta.

Doładować subkonto można za pomocą odpowiedniego formularza w zakładce „Subkonto” po zalogowaniu. Serwis Sekrata.pl nie pobiera opłat za wpłatę środków na subkonto użytkownika.

Wniosek o pożyczkę
Użytkownik, który zainteresowany jest uzyskaniem pożyczki na portalu Sekrata.pl może założyć nową aukcje/nowy wniosek o pożyczkę. Aukcja będzie widoczna w serwisie przez 7 dni kalendarzowych. W czasie tym pożyczkodawcy mogą składać oferty w aukcji pożyczkobiorcy.

Pożyczkobiorca ustala tzw. „próg sukcesu” - czyli procentowe ustalenie minimalnej kwoty przy której aukcja zostanie sfinalizowana. Próg sukcesu ustalić można od 10 do 100%.

Aukcje/Wniosek o pożyczkę użytkownik może specjalnie wypromować na liście wyszukiwania.

Dostępne formy wyróżnień:

- promowanie na stronie głównej

- promowanie kolorem na liście aukcji

- promowanie na górze listy aukcji

- dodanie zdjęcia przy aukcji

Promowanie aukcji to opcja dodatkowo płatna. Szczegóły odnośnie opłat za promowanie w punkcie „Opłaty i prowizje”

Bonus dla inwestorów
Jest to rodzaj podziękowania pożyczkodawcom za udzielenie pożyczki. Kwota to może wynosić maksymalnie 10 % od kwoty pożyczki i rozdzielana jest na wszystkich inwestorów biorących udział w aukcji. Kwota bonusa zostaje odjęta z subkonta pożyczkobiorcy. Wypłata bonusa dla inwestorów następuje niezwłocznie po finalizacji aukcji i dopisywana jest do subkonta pożyczkodawcy.

Przekazanie pożyczki do pożyczkobiorcy
Przekazanie środków następuje niezwłocznie po finalizacji aukcji na subkonto wnioskodawcy. Pożyczkobiorca może pożyczkę wykorzystać na spłatę obecnych pożyczek, weryfikacje, promowanie aukcji lub wypłacić na swoje konto bankowe. Kwota pożyczki przekazywana na subkonto pożyczkobiorcy pomniejszona jest o prowizję dla serwisu Sekrata.pl za udzielone pożyczki oraz o bonus dla inwestorów - jeżeli taki występował w aukcji.

Terminy płatności rat
Serwis Sekrata.pl do każdej pożyczki generuje harmonogram spłat. Jeżeli użytkownik zaciągnął pożyczkę np. 5 stycznia to pierwsza rata pożyczki przypadnie na 5 lutego. Oznacza to, że do dnia 5 każdego miesiąca użytkownik będzie musiał zapewnić na swoim subkoncie środki, które przeznaczy na spłatę rat.

Przekazanie spłaconych rat pożyczkodawcom
Jeżeli pożyczkobiorca dokona płatności raty w ustalonym w harmonogramie spłat terminie, środki znajdą się automatycznie na subkoncie pożyczkodawcy.

Blokada konta w serwisie Sekrata.pl
Administratorzy portalu Sekrata.pl blokują konta użytkowników wobec których zachodzi podejrzenie wyłudzenia pożyczek na innych portalach typu social lending. W przypadku takiego podejrzenia konto jest blokowane na czas nieokreślony. Użytkownik może wnioskować o zdjęcie blokady ze swojego konta. Warunkiem zdjęcia blokady jest spłata przeterminowanych rat/pożyczek na innych portalach social lending.

Automatyczna spłata zaległości
W przypadku, kiedy użytkownik ma zaległości w spłatach może wystawić wniosek pożyczkowy, jednak środki które wpłyną na subkonto pożyczkobiorcy zostaną automatycznie wykorzystane na spłatę zobowiązań wobec innych inwestorów, a wniosek, z którego środki zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań powinien być spłacany zgodnie z harmonogramem ustalonym na aukcji.

Usuwanie konta z portalu Sekrata.pl
Aby usunąc konto użytkownika na portalu Sekrata.pl należy wysłać e-mail z adresu zarejestrowanego na portalu Sekrata.pl z prośbą o usunięcie konta. Kasowane konto nie może być uczestnikiem aukcji jako inwestor, nie może posiadać niespłaconych pożyczek oraz założonych nowych aukcji, nie może oczekiwać na spłaty rat od pożyczkobiorców, a suma pieniędzy na subkoncie użytkownika musi wykazywać 0 PLN.

Serwis Sekrata.pl nie jest odpowiedzialny za:
Serwis Sekrata.pl nie jest odpowiedzialny ze treści przekazywane przez użytkowników za pomocą komentarzy pod aukcjami, za pomocą rekomendacji oraz prywatnych wiadomości. Serwis Sekrata.pl o ile nie jest stroną w zawartej umowie pożyczki nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku braku realizacji niniejszej umowy. Serwis Sekrata.pl nie jest odpowiedzialny za rozliczenia użytkowników z Urzędem Skarbowym. Serwis Sekrata.pl nie jest odpowiedzialny za poniesione straty moralne i finansowe wynikające z powodu nieudanych inwestycji w aukcje użytkowników. Serwis Sekrata.pl nie ponosi odpowiedzialności za prywatne ustalenia użytkowników odnośnie spłaty pożyczki.

Postanowienia formalno-prawne
Każdy użytkownik rejestrujący się w serwisie Sekrata.pl zobowiązany jest do przestrzegania w/w regulaminu. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel serwisu Sekrata.pl ma prawo do tymczasowego lub całkowitego zamknięcia konta użytkownika. Użytkownicy serwisu Sekrata.pl zobowiązani są do przestrzegania prawa polskiego oraz ogólno przyjętych zasad obyczajowo-kulturalnych. Rejestrując się na portalu użytkownik zobowiązuje się do niepodawania błędnych danych osobowych oraz do nie wyłudzania pieniędzy za ich pomocą. Zakazuje się prezentowania treści (zdjęć, komentarzy itp.) faszystowskich, pornograficznych oraz o charakterze rasistowskim. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu i zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wprowadzonych zmianach.

 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU SEKRATA.PL, BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

Przedmiotem świadczenia oferowanego użytkownikowi w serwisie Sekrata.pl są usługi świadczone drogą elektroniczną, polegające na udostępnieniu użytkownikowi platformy, pozwalającej na zawieranie umów pożyczek pieniężnych z innymi użytkownikami serwisu.

Operatorem serwisu Sekrata.pl oraz stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z użytkownikiem serwisu Sekrata.pl jest Sekrata sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364664.

Operator serwisu porozumiewa się z użytkownikiem w języku polskim, za pośrednictwem serwisu lub poczty e-mail. Istnieje również możliwość komunikowania się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

Użytkownik może szybko i efektywnie skontaktować się z Sekrata sp. z o. o. pod następującym adresem: Piotrków Trybunalski, ul. Rudnickiego 3a/25, adres e-mail kontakt@sekrata.pl.

Użytkownik może składać reklamacje pod następującym adresem: Piotrków Trybunalski, ul. Rudnickiego 3a/25, adres e-mail kontakt@sekrata.pl.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie Sekrata.pl jest bezpłatna, natomiast niektóre z usług świadczonych w serwisie są odpłatne, w szczególności w wypadku zawarcia umów pożyczki lub wystąpienia innych okoliczności, związanych z zawartymi umowami pożyczki, pobierane są opłaty i prowizje. Szczegółową wysokość opłat i prowizji pobieranych za usługi świadczone przez Sekrata sp. z o. o. w serwisie oraz sposób i termin ich zapłaty określa Tabela Opłat i Prowizji. Opłaty i prowizje wskazane w przedmiotowej tabeli określone są w kwocie brutto, tzn. zawierają w sobie podatek od towarów i usług.

Sekrata sp. z o. o. nie korzysta z żadnych płatnych infolinii lub połączeń sieciowych, obciążonych dodatkowymi opłatami ponoszonymi przez użytkowników, w związku z tym nie są przewidziane żadne dodatkowe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sekrata sp. z o. o. określa Regulamin Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłoszenia spółce Sekrata sp. z o. o. zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów, związanych ze świadczonymi usługami.

Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sekrata.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.

Składana reklamacja musi zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania oraz adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;

  2. dokładne wskazanie treści lub usługi której dotyczy reklamacja;

  3. dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;

  4. w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sekrata sp. z o. o. w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie świadczonych usług, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu.

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Odstąpienie może zostać dokonane przez złożenie Sekrata sp. z o. o. oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Oświadczenie może zostać przesłane Sekrata sp. z o. o. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany w niniejszej informacji.

W wypadku gdy na żądanie Użytkownika, złożone za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności serwisu, spółka Sekrata sp. z o. o. rozpoczęła świadczenie odpłatnych usług w ramach zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przed upływem terminu na odstąpienie od przedmiotowej umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia już spełnione. Wysokość należności za świadczenia już spełnione określana jest zgodnie z Tabela Opłat i Prowizji

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje użytkownikowi serwisu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sekrata sp. z o. o. wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sekrata sp. z o. o. utraci prawo odstąpienia od umowy.

Umowy pomiędzy użytkownikiem serwisu Sekrata.pl oraz spółką Sekrata sp. z o. o. zawierane są na czas nieoznaczony. Umowa może być wypowiedziana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie Serwisu w sekcji Usunięcie konta.

Sekrata sp. z o. o. nigdy nie żąda żadnych gwarancji ani kaucji od użytkowników serwisu Sekrata.pl. Sekrata sp. z o. o. nie korzysta z pozasądowych procedur rozpoznawania sporów i reklamacji, za wyjątkiem procedury rozpoznawania reklamacji, określonej w niniejszym dokumencie.

Sekrata sp. z o. o. ma prawo zmiany udostępnionych w niniejszym dokumencie informacji z ważnych przyczyn, w szczególności w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa. Zmiana jest skuteczna wobec użytkowników, którzy w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji o dokonanych zmianach nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta Użytkownika w serwisie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Sekrata sp. z o. o. Piotrków Trybunalski, Ul. Rudnickiego 3a/25, adres e-mail kontakt@sekrata.pl.

Formularz należy wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej w razie woli odstąpienia od umowy.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej ze spółką Sekrata sp. z o. o. w dniu ______________(należy podać datę rejestracji konta w serwisie)

 

Data zawarcia umowy (rejestracji konta) __________________________________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta ____________________________________________________________________________

 

Adres konsumenta ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Data___________________________

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

___________________________________________

Chcesz być informowany o nowościach i zmianach
w serwisie Sekrata.pl? Zapisz się na darmowy newsletter!